Членуването в Сдружението е доброволно. Годишният членски внос е 50 лв. За студенти 10 лв.

Членове на Сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица, които отговарят на едно от следните изисквания:

БАМЛ България – членство
  1. Са завършили ВУЗ с образователна степен “професионалан-бакалавър”, еквивалентна или по-висока и със специалност “Медицински лаборант”;

2. Медицински сестри, завършили съответното образование, работещи в областта на лабораторната диагностика;

3. Биолози и химици, работещи в областта на лабораторната диагностика;

4. Студенти, обучаващи се в университети по специалностите, посочени в т. 1.до т.3

Членовете следва да споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане и  да желаят да изпълняват неговия Устав.

Заявление за членство може да изтеглите от ТУК


Банка и банкова сметка:

Банка ОББ

Българска асоциция на медицинските лаборанти
BG55UBBS80021088948040

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here